Acquire.io: Унифицирана платформа за ангажман на клиенти

Клиентите се крвотокот на секоја деловна активност. Сепак, само неколку компании можат да ги следат своите развојни барања, оставајќи огромен прозорец на можности за фирмите кои се подготвени да инвестираат во искуството на клиентите и да го подобрат својот удел на пазарот. Изненадувачки, управувањето со CX се појави како врвен приоритет за деловните лидери кои ставаат сè поголемо количество ресурси за да го обезбедат. Сепак, без соодветна технологија, не е можно да се постигне