Како се менува симбиозата на традиционалниот и дигиталниот маркетинг Како купуваме работи

Маркетинг индустријата е длабоко поврзана со човековото однесување, рутини и интеракции што подразбира следење на дигиталната трансформација што ја претрпевме во последните дваесет и пет години. За да нè вклучат, организациите одговорија на оваа промена со тоа што стратегиите за комуникација на дигиталните и социјалните медиуми беа суштинска компонента на нивните планови за деловен маркетинг, но се чини дека традиционалните канали не беа напуштени. Традиционални маркетинг медиуми како што се билборди, весници, списанија, телевизија, радио или флаери заедно со дигиталниот маркетинг и социјалните