Теренски продажби: Шест стратегии што освојуваат срца (и други совети!)

Пишувањето деловни писма е концепт што се протега на минатото. Во тоа време, физичките писма за продажба беа тренд што требаше да ги замени продавачите од врата до врата и нивните терени. Модерните времиња бараат модерни пристапи (само погледнете ги промените во рекламирањето на екранот) и пишувањето писма за деловна продажба не е исклучок. Некои општи принципи во врска со формата и елементите на добро писмо за продажба сè уште важат. Со тоа, структурата и должината на вашето деловно писмо зависи од