Објаснет паметен пристап до персонализацијата по е-пошта

Продавачите имаат тенденција да ја гледаат персонализацијата на е-пошта како поим за поголема ефикасност на електронските кампањи и масовно да ја користат. Но, ние веруваме дека мудриот пристап кон персонализацијата на е-пошта дава подобри резултати од гледна точка на ефективна цена. Имаме намера нашата статија да се расплетува од стара добра масовна електронска пошта до софистицирана персонализација на е-пошта со цел да покажеме како работат различни техники во зависност од видот и целта на е-поштата. Toе ја дадеме теоријата за нашата