Како може зголемената реалност да влијае на маркетингот на инфлуенсер?

COVID-19 го смени начинот на купување. Со пандемија која беснее надвор, потрошувачите се одлучуваат да останат во и наместо да купуваат предмети преку Интернет. Затоа, потрошувачите се повеќе се вклучуваат во инфлуенсери за видеа како на кој било начин, од обид за кармин до играње на нашите омилени видео игри. За повеќе за влијанието на пандемијата врз инфлуенсер маркетингот и цените, видете ја нашата неодамнешна студија. Но, како функционира ова за оние предмети што треба да се видат