Retina AI: Користење на предвидлива вештачка интелигенција за да се оптимизираат маркетинг кампањите и да се воспостави животна вредност на клиентите (CLV)

Околината брзо се менува за маркетерите. Со новите ажурирања на iOS фокусирани на приватноста од Apple и Chrome кои ги елиминираат колачињата од трети страни во 2023 година - меѓу другите промени - маркетерите треба да ја приспособат својата игра за да одговара на новите регулативи. Една од големите промени е зголемената вредност што се наоѓа во податоците од прва страна. Брендовите сега мора да се потпираат на пријавување и податоци од прва страна за да помогнат во поттикнувањето кампањи. Што е доживотна вредност на клиентите (CLV)? Доживотна вредност на клиентот (CLV)