3 извештаи за секој B2B CMO што треба да преживеат и да напредуваат во 2020 година

Додека маркетинг лидерите може да имаат пристап до илјадници точки на податоци и стотици извештаи, тие можеби не се фокусирани на оние што се највлијателни за бизнисот.