Како да ги знаете вашите клиенти B2B со машинско учење

Фирмите B2C се сметаат како водечки во иницијативите за анализа на клиенти. Различни канали како е-трговија, социјални медиуми и мобилна трговија им овозможија на таквите бизниси да извајаат маркетинг и да понудат одлични услуги за клиенти. Особено, обемните податоци и напредната анализа преку процедурите за машинско учење им овозможија на стратезите на B2C подобро да го препознаат однесувањето на потрошувачите и нивните активности преку системи преку Интернет. Машинското учење исто така нуди можност за појавување на информации за деловни клиенти. Сепак, усвојување од страна на фирмите Б2Б