Комуницирање на вашиот пат до успехот

Хирурзите ментално се подготвуваат за операција. Спортистите ментално се подготвуваат за големата игра. И вие треба да бидете психички расположени за вашата следна можност, за вашиот најголем продажен повик или презентација досега. Развивањето одлични комуникациски вештини ќе ве одвои од остатокот од пакетот. Размислете кои вештини ви се потребни: Маестрални техники на слушање - Дали навистина знаете што му е потребно на вашиот клиент и зошто? Која е неговата болка? Можете ли да го слушнете тоа во она што го зборува