Како издавачите можат да подготват пакет за технологија за да допрат до се ’поделена публика

2021 година ќе го направи тоа или ќе го скрши за издавачите. Претстојната година ќе го удвои притисокот врз сопствениците на медиуми и само најштедните играчи ќе останат во живот. Дигиталното рекламирање како што знаеме е при крај. Се селиме на многу поделен пазар и издавачите треба да го преиспитаат своето место во овој екосистем. Издавачите ќе се соочат со критични предизвици со перформансите, корисничкиот идентитет и заштитата на личните податоци. Со цел да

Интеграција на ДМП: Бизнис управуван од податоци за издавачи

Радикалното намалување на достапноста на податоците од трети лица значи помалку можности за насочување во однесувањето и пад на приходите од рекламирање за многу сопственици на медиуми. За да ги надоместат загубите, издавачите треба да размислат за нови начини за пристап кон податоците на корисникот. Ангажирањето на платформата за управување со податоци може да биде излез. Во следните две години, пазарот за рекламирање ќе укине колачиња од трети страни, што ќе го смени традиционалниот модел на таргетирање на корисниците, управување со рекламни простори,