Аутсорсинг на генерација на олово B2B 2021: Топ 10 причини за toубов кон излез

Ако сте вклучени во која било организација B2B, брзо ќе дознаете дека генерацијата на олово е суштински дел од водењето бизнис. Всушност: 62% од професионалците во Б2Б рекле дека зголемувањето на нивниот волумен на олово е врвен приоритет. Извештај за генерал побарувачка, сепак, не е секогаш лесно да се генерираат доволно водства за да се гарантира брз поврат на инвестицијата (ROI) - или каква било профитабилност, за тоа прашање. Огромни 68% од деловните субјекти пријавиле дека се борат со генерација на олово и друг