Работни текови: Најдобри практики за автоматизирање на денешниот оддел за маркетинг

Во ерата на маркетингот со содржина, ППЦ кампањите и мобилните апликации, застарените алатки како пенкало и хартија немаат место во денешниот динамичен маркетинг пејзаж. Сепак, одново и одново, пазарџиите се враќаат на застарените алатки за нивните витални процеси, оставајќи ги кампањите подложни на грешки и погрешна комуникација. Спроведувањето на автоматизирани работни текови е еден од најпаметните начини да се отстранат овие неефикасности. Со подобри алатки на располагање, пазарџиите можат точно да ги одредат и автоматизираат своите најповторливи, незгодни задачи,