Продажба преку Интернет: Откривање на предизвикувачи за купување на вашата Проспект

Едно од најчестите прашања што го слушам е: Како знаете која порака да ја користите за целна страница или рекламна кампања? Тоа е вистинското прашање. Погрешната порака ќе го победи добриот дизајн, вистинскиот канал, па дури и одличното освојување. Одговорот е, се разбира, зависи од тоа каде се наоѓаат вашите изгледи во циклусот на купување. Постојат 4 големи чекори во секоја одлука за купување. Како може да кажете каде се наоѓате