7 лекции за малопродажба во ера на е-трговија

Е-трговија ја презема малопродажната индустрија од минута во минута. Уште потешко е да се одржат продавниците за тули и малтери во живот. За продавниците со тули и малтери, не станува збор за залихи на залихи и управување со сметки и продажба. Ако работите физичка продавница, тогаш треба да преминете на следното ниво. Дајте им на купувачите убедлива причина да го поминат своето време за да дојдат до вашата продавница. 1. Обезбедете искуство, а не само производи