Мусенд: Маркетинг по електронска пошта и автоматизација

Мусенд, наградената платформа за е-пошта за маркетинг и автоматизација, ги редефинираше функциите за маркетинг преку е-пошта, плановите за цени и вредноста на парите со својата конзистентност, посветеност на одличноста и перформансите за поддршка на клиенти. За само 8 години, Мусенд успеа да воспостави светско присуство со високи профили на агенции и мултинационални компании како што се Тед-Х и ИНГ, именувајќи ги само неколку. Мусенд беше првата платформа во индустријата која беше сертифицирана со ISO и усогласена со GDPR, со што докажа дека нејзините практики