Пет врвни совети за градење стратегија за содржина на лидерско размислување

Пандемијата Ковид-19 истакна колку е лесно да се изгради - и уништи - бренд. Навистина, се менува самата природа на начинот на комуникација на брендовите. Емоциите отсекогаш биле клучен двигател во донесувањето одлуки, но начинот на кој брендовите се поврзуваат со својата публика ќе го одреди успехот или неуспехот во пост-ковидскиот свет. Скоро половина од носителите на одлуки велат дека содржината на лидерската мисла на една организација директно придонесува за нивните навики за купување, сепак 74% од компаниите имаат