Зошто Snapchat го револуционизира дигиталниот маркетинг

Бројките се импресивни. # Snapchat може да се пофали со над 100 милиони активни корисници на ден и над 10 милијарди дневни прегледи на видеа, според внатрешните податоци. Социјалната мрежа станува клучен играч во иднината на дигиталниот маркетинг. Од нејзиното лансирање во 2011 година, оваа ефемерна мрежа рапидно расте, особено кај дигиталната природна генерација на корисници само за мобилни телефони. Тоа е платформа за интимни социјални медиуми во вашето лице со завидно ниво на ангажираност. Snapchat е мрежата