Пет маркетинг трендови ЦМО треба да дејствуваат во 2020 година

Зошто успехот зависи од офанзивната стратегија. И покрај намалувањето на буџетите за маркетинг, ЦМО сè уште се оптимисти во врска со нивната способност да ги постигнат своите цели во 2020 година според годишното истражување на Гартнер за трошење на СМО 2019-2020. Но, оптимизмот без акција е контрапродуктивен и многу CMO можеби не успеваат да планираат тешки времиња што претстојат. CMOs се поагилни сега отколку што беа за време на последната економска рецесија, но тоа не значи дека тие можат да скршат за да избркаат предизвик