Гугл Аналитика: Суштински мерила за извештаи за маркетинг со содржина

Терминот маркетинг со содржина е прилично вреден овие денови. Повеќето водачи и трговци на компании знаат дека треба да прават маркетинг со содржина, а многумина отидоа дотаму што создадоа и спроведоа стратегија. Прашањето со кое се соочуваат повеќето професионалци во маркетингот е: Како го следиме и мериме маркетингот на содржина? Сите знаеме дека кажувањето на тимот на C-Suite дека треба да започнеме или да продолжиме со маркетингот со содржина затоа што сите други го прават тоа нема да го намали.