Продавници на Фејсбук: Зошто малите бизниси треба да влезат во авион

За малите бизниси во малопродажниот свет, влијанието на Ковид-19 беше особено тешко за оние кои не беа во можност да продаваат преку Интернет, додека нивните физички продавници беа затворени. Еден од тројца специјализирани независни трговци на мало нема веб-страница за е-трговија, но дали Фејсбук Продавниците нудат едноставно решение за малите бизниси да можат да продаваат преку Интернет? Зошто да се продава на продавници на Фејсбук? Со над 2.6 милијарди корисници месечно, моќта и влијанието на Фејсбук се подразбира и има повеќе од