Како да не се откачите од маркетингот на содржини

Значи, вашиот бизнис има блог и присуство на сите главни социјални платформи, а можеби и на неколку специфични за индустријата - одлично! Сега што? Како ги исполнувате овие канали, и што е уште поважно, во овој циклус на вести 24/7, како ги натерате вашите содржини да ја пресечат бучавата и да се истакнат? Тоа е висока наредба. Секој мора да биде продавач на содржини овие денови. Но, не откачувај се. Навистина. Погледни