Како да ја поседувате дигиталната трансформација со инфлуенсерските односи

Вашите клиенти стануваат сè поинформирани, овластени, побарани, остроумни и недостижни. Тактиките и мерилата од минатото повеќе не се усогласуваат со тоа како луѓето донесуваат одлуки во денешниот дигитален и поврзан свет. Со имплементирање на технологијата, пазарџиите се во можност фундаментално да влијаат на начинот на кој брендовите гледаат на патувањето кон клиентот. Всушност, 34% од дигиталната трансформација ја водат CMO во споредба со само 19% предводени од CTO и CIO. За пазарџиите, оваа промена доаѓа како