Хигиена на податоци: Брз водич за чистење на спојување на податоци

Прочистувањето на спојувањето е клучна функција за деловно работење како што е директен маркетинг по пошта и добивање единствен извор на вистината. Сепак, многу организации сè уште веруваат дека процесот на прочистување на спојувањето е исклучиво ограничен на техниките и функциите на Excel кои прават многу малку за да ги поправат сè покомплексните потреби за квалитет на податоците. Овој водич ќе им помогне на деловните и на ИТ-корисниците да го разберат процесот на спојување, а можеби и ќе ги натера да сфатат зошто нивните тимови не можат