Генерирање информации: Достигнување до илјадагодишниците со пристап управуван од податоци

Според неодамнешното истражување на Зилоу, милениумците поминуваат повеќе време во истражување, купуваат за најдобра опција и споредуваат цени пред да купат. И, иако оваа нова ера на ултраинформираниот потрошувач претставува голема промена за брендовите и компаниите, тоа исто така дава златна можност. И покрај тоа што многу трговци ја сменија својата маркетинг мешавина да се фокусираат на дигитални активности, подеднакво е важно да се искористи истата ризница на податоци што денес