Чили Пајпер: Апликација за автоматско распоредување за конверзија на Влезни олово

Се обидувам да ти ги дадам моите пари - зошто толку тешко ги правиш? Ова е вообичаено чувство кај многу купувачи на B2B. До 2020 година е - зошто сè уште го трошиме времето на нашите купувачи (и нашето) со толку многу застарени процеси? За да се резервираат состаноците треба да траат секунди, а не денови. Настаните треба да бидат за смислени разговори, а не за логистички главоболки. Е-поштата треба да добиете одговори за неколку минути, а не изгубени во вашето сандаче. Секоја интеракција долж