Статистика за стапката на софтвер како услуга (SaaS) за 2020 година

Сите сме слушнале за Salesforce, Hubspot или Mailchimp. Тие навистина ја започнаа ерата на зголемување на растот на SaaS. SaaS или Software-as-a-service, едноставно кажано, е кога корисниците го користат софтверот на основа на претплата. Со повеќекратни предности како безбедност, помал простор за складирање, флексибилност, пристапност меѓу другото, моделите SaaS се покажаа како исклучително плодни за растот на бизнисите, подобрување на задоволството на клиентите и искуството на клиентите. Трошењето за софтвер ќе порасне за 10.5% во 2020 година, од кои повеќето ќе бидат управувани од SaaS.