Статистика за стапката на софтвер како услуга (SaaS) за 2020 година

Сите сме слушнале за Salesforce, Hubspot или MailChimp. Тие навистина ја започнаа ерата на зголемување на растот на SaaS. Едноставно кажано, SaaS или софтвер-како-услуга е кога корисниците го користат софтверот врз основа на претплата. Со повеќе предности како што се безбедност, помалку простор за складирање, флексибилност, пристапност меѓу другите, моделите SaaS се покажаа крајно плодни за бизнисите да растат, да го подобрат задоволството на клиентите и искуството на клиентот. Трошоците за софтвер ќе пораснат на 10.5% во 2020 година, од кои повеќето ќе бидат управувани од SaaS.