Лекции за пораки за добредојде од експерти за е-пошта

Пораката за добредојде на почетокот може да изгледа тривијална, бидејќи многу трговци би претпоставиле откако клиентот ќе се регистрира, делото е завршено и тие се потврдени во нивната улога. Како маркетинг, наша работа е да ги водиме корисниците низ целото искуство со компанијата, со цел да промовираме сè поголема вредност на животниот век на клиентот. Еден од најважните аспекти на корисничкото искуство е првиот впечаток. Овој прв впечаток може