Ветената земја: рентабилен и одржлив маркетинг рентабилност само напред

Добредојдовте на она што технолошките маркетинг го нарекуваат Ера на искуството со клиентите. До 2016 година, 89% од компаниите очекуваат да се натпреваруваат врз основа на искуството на клиентите, наспроти 36% пред четири години. Извор: Гартнер Бидејќи однесувањето и технологиите на потрошувачите продолжуваат да се развиваат, вашите стратегии за маркетинг на содржини треба да се усогласат со патувањето до клиентот. Успешната содржина сега е водена од искуства - кога, каде и како тоа го сакаат клиентите. Позитивно искуство во секој маркетинг канал е