Издавачите дозволуваат Adtech да ги убие нивните предности

Мрежата е најдинамичниот и најинвентивниот медиум што некогаш постоел. Значи, кога станува збор за дигиталното рекламирање, креативноста треба да биде неограничена. Издавачот треба, во теорија, да може радикално да го разликува својот медиумски комплет од другите издавачи со цел да добие директна продажба и да им донесе на своите партнери невидено влијание и перформанси. Но, тие не - затоа што биле фокусирани на она што ад-тек вели дека издавачите треба да прават, а не на работите што тие ги прават