Добрите и лошите страни на двојната изборна кампања за е-пошта

Клиентите немаат трпеливост да сортираат неисправни сандачиња. Тие се преплавени со маркетинг пораки на дневна основа, од кои повеќето никогаш не се пријавиле на прво место. Според Меѓународната унија за телекомуникации, 80 проценти од глобалниот сообраќај по електронска пошта може да се класифицира како спам. Покрај тоа, просечната стапка на отворена е-пошта кај сите индустрии паѓа помеѓу 19 и 25 проценти, што значи дека голем процент од претплатниците не се мачат ниту да кликнат