Седум проблеми со заостанување со социјалната трговија

Социјалната трговија стана голем гласник, сепак многу купувачи и многу продавачи се воздржуваат да „одат социјално“ со своите купувања и продажби. Зошто е ова Од многу исти причини, беа потребни многу години за е-трговија сериозно да се натпреварува со малопродажба на тули и малтери. Социјалната трговија е незрел екосистем и концепт и едноставно ќе биде потребно време за да го оспори добро подмачканиот универзум за трансакција што стана е-трговија денес. Прашањата се