Како да ја изберете вистинската фирма за развој на мобилни апликации

Пред една деценија, секој сакаше да има свој мал агол на Интернет со прилагодена веб-страница. Начинот на кој корисниците комуницираат со Интернет се менува во мобилни уреди, а апликацијата е клучен начин за неколку вертикални пазари да ги ангажираат своите корисници, да ги зголемат приходите и да го подобрат задржувањето на клиентите. Извештајот на Кинви врз основа на истражување на CIO и мобилни лидери откри дека развојот на мобилни апликации е скап, бавен и фрустрирачки. 56% од