Како да креирате успешна локална стратегија за маркетинг на Фејсбук

Фејсбук маркетингот продолжува да биде меѓу најефикасните маркетинг стратегии и денес, особено со своите 2.2 милијарди активни корисници. Само тоа отвора огромен извор на можности што бизнисите можат да ги искористат. Еден од најнаградувачките, иако предизвикувачки начини да се искористи Фејсбук е да се оди на локална маркетинг стратегија. Локализацијата е стратегија што може да донесе одлични резултати ако се имплементира добро. Следното е девет начини за тоа како можете да го локализирате вашиот Фејсбук