Еј ДАН: Како гласот до CRM може да ги зајакне вашите продажни односи и да ве одржува разумен

Има само премногу состаноци за да се спакувате во вашиот ден и нема доволно време да ги снимите тие вредни точки на допир. Дури и тимовите пред пандемијата, продажбата и маркетингот обично имаа над 9 надворешни состаноци дневно и сега со далечински и хибридни работни постелнини на подолг рок, обемот на виртуелни состаноци расте. Водењето точна евиденција за овие состаноци за да се осигура дека односите се негуваат и вредните податоци за контакт не се изгубени стана