ePR е Breaking Marketing… во Европа

ГДПР беше воведен во мај 2018 година и беше добар. Па тоа е потег. Небото не падна и секој си помина низ денот. Некои повеќе непрекинати од другите. Зошто? Бидејќи се обезбедуваше слободно дадена, сега се бараше специфична, информирана и недвосмислена согласност од европски граѓанин пред компанијата да им испрати по е-пошта. Добро ... Но, да потсетиме. Нели гигантите за маркетинг автоматизација во светот, HubSpots, Marketos итн. Ни кажаа дека содржината е крал? Ако го создадете,