Иднината на продажбата на B2B: Мешавина од тимови внатре и надвор

Пандемијата КОВИД-19 започна со разурнувачки реперкусии низ целиот пејзаж на Б2Б, можеби најзначајно околу тоа како се одвиваат трансакциите. Секако, влијанието врз купувањето на потрошувачите е огромно, но што е со бизнис со бизнис? Според извештајот B2B Future Shopper Report 2020, само 20% од клиентите купуваат директно од претставници на продажбата, што е помалку од 56% во претходната година. Секако, влијанието на Амазон Бизнис е значајно, сепак 45% од анкетираните испитаници пријавиле дека купуваат