ВИДЕО: Група мачка, дебелиот евреин и информирање и ангажман на врската УСКТО

Што имаат заедничко Грми мачката и Дебелиот Евреин со назначената за претседател Меган Смит? И што ни кажува тоа за маркетингот? Како некој што го мереше целокупниот муабет на SXSW веќе три години, решив да направам мал експеримент оваа година споредувајќи ја науката за податоци (т.е. социјално слушање) со примерок од податоци (т.е. шетајќи по 6-та улица со екипаж од камера и прашајќи луѓе глупави прашања). Еве што