Означениот ефект на социјалните медиуми врз искуството на клиентите

Кога бизнисите првпат се впуштија во светот на социјалните медиуми, се користеше како платформа за пласман на нивниот производ и зголемување на продажбата. Во последните неколку години, сепак, социјалните медиуми се претворија во фаворизиран медиум на мрежата на Интернет - место за интеракција со брендовите на кои им се восхитуваат, и што е уште поважно, да побараат помош кога имаат проблеми. Повеќе потрошувачи од кога било бараат да комуницираат со брендовите преку социјалните медиуми и вашите