Како да ги полските страници за производи со мобилна продавница за апликации пред пуштањето во продажба

Фазата пред лансирање е еден од најкритичните периоди во животниот циклус на една апликација. Издавачите треба да се справат со огромен број задачи што ги тестираат нивните вештини за управување со времето и поставувањето приоритети. Сепак, огромното мнозинство на продавачи на апликации не сфаќаат дека вештото А / Б тестирање може да ги изедначи работите за нив и да помогне во разни задачи пред лансирањето. Постојат многу начини на кои издавачите можат да го стават А / Б тестирањето во употреба пред дебито на апликацијата