Дигитални податоци за однесување: Најдобро чуваната тајна за удирање на десниот акорд со генералот З.

Најуспешните маркетинг стратегии се поттикнуваат од длабоко разбирање за луѓето што се дизајнирани да ги достигнат. И, ако се земе предвид возраста е еден од најчестите предвидувачи на разликите во ставовите и однесувањето, гледањето низ генерациска леќа одамна е корисен начин за пазарот да воспостават емпатија за својата публика. Денес, носителите на одлуки кои се насочени кон напред се фокусираат на генералот З, роден по 1996 година, и со право. Оваа генерација ќе се оформи