Најдобри практики за спроведување на Следење на повици низ вашите маркетинг стратегии

Следењето на повици е воспоставена технологија која моментално претрпува големо оживување. Со зголемувањето на паметните телефони и новиот клиент за мобилни телефони, можностите за кликнување на повик стануваат далеку позамамливи за современиот продавач. Таа привлечност е дел од она што го поттикнува зголемувањето од 16% на годишно ниво на влезни повици кон бизниси. Но, и покрај зголемувањето и на повиците и на мобилното рекламирање, многу трговци допрва треба да скокаат на повик следејќи ефективна тактика за маркетинг и се