Користење на автоматско тестирање за подобрување на искуството на продажната сила

Да се ​​остане пред брзите промени и повторувања во платформата за големи претпријатија, како што е Salesforce, може да биде предизвик. Но, Salesforce и AccelQ работат заедно за да одговорат на тој предизвик. Користењето на агилната платформа за управување со квалитетот на AccelQ, која е цврсто интегрирана со Salesforce, значително го забрзува и подобрува квалитетот на изданијата на Salesforce на организацијата. AccelQ е платформа за соработка што компаниите можат да ја користат за автоматизирање, управување, извршување и следење на тестирањето на Salesforce. AccelQ е единствениот континуиран тест