Одлични податоци, голема одговорност: како малите и средните претпријатија можат да ги подобрат транспарентните маркетинг практики

Податоците за клиентите се од суштинско значење за малите и средни бизниси (SMBs) за подобро да ги разберат потребите на клиентите и како тие комуницираат со брендот. Во високо конкурентен свет, бизнисите можат да се истакнат со користење на податоци за да создадат повлијателни, персонализирани искуства за нивните клиенти. Основата на ефективна стратегија за податоци за клиентите е довербата на клиентите. И со зголемените очекувања за потранспарентен маркетинг од потрошувачите и регулаторите, нема подобро време да се погледне