Зошто тимската комуникација е поважна од вашиот Мартих Стак

Нетипичното гледиште на Симо Ахава за квалитетот на податоците и комуникациските структури го освежи целиот салон на Go Analytics! конференција. OWOX, лидерот на MarTech во регионот на ЗНД, поздрави илјадници експерти на овој собир за да ги споделат своите знаења и идеи. OWOX BI Тимот би сакал да размислите за концептот предложен од Симо Ахава, кој дефинитивно има потенцијал да го развие вашиот бизнис. Квалитетот на податоците и квалитетот на организацијата