Локални стратегии за маркетинг за бизниси со повеќе локации

Работењето успешен бизнис со повеќе локации е лесно… но само кога ја имате вистинската стратегија за локален маркетинг! Денес, деловните субјекти и брендовите имаат можност да го прошират својот дострел надвор од локалните клиенти благодарение на дигитализацијата. Ако сте сопственик на бренд или сопственик на деловна активност во Соединетите Држави (или која било друга земја) со вистинска стратегија, можете да ги ставите своите производи и услуги до потенцијалните клиенти низ целиот свет. Замислете бизнис со повеќе локации како