Како „Аналитика од крај до крај“ им помага на деловните субјекти

Анализата од крај до крај не е само убави извештаи и графики. Способноста да се следи патот на секој клиент, од првата точка на допир до редовните набавки, може да им помогне на деловните субјекти да ги намалат трошоците за неефикасни и преценети рекламни канали, да го зголемат рентабилнот и да проценат како нивното присуство на Интернет влијае на продажбата на Интернет. Аналитичарите на OWOX BI собраа пет студии на случаи кои демонстрираат дека висококвалитетната анализа им помага на бизнисите да бидат успешни и профитабилни. Користење на анализа од крај до крај за проценка на придонесите на Интернет Ситуацијата. А.