SOCXO: Маркетинг за застапување со цени засновани на перформанси

Како дел од пејзажот за маркетинг на содржини, дигиталниот маркетинг досега беше префериран пристап за брендовите да ја достигнат и ангажираат својата публика преку Интернет. Типичниот модел на дигитален маркетинг се состои од комбинација на е-пошта, пребарување и маркетинг на социјални медиуми и досега користеше формуларен и платен пристап за креирање и дистрибуција на содржината на брендот преку Интернет. Сепак, имаше предизвици и дебати за стратегијата, мерливоста, резултатите и ROI на платените медиуми