Предизвици за автоматизација на маркетингот на маркетерите, продавачите и извршните директори (Податоци + совети)

Маркетинг автоматизацијата се користи од големите корпорации уште од нејзиното оживување. Овој феномен остави свој белег во технологијата на маркетинг на повеќе начини. Раните решенија беа (и претежно сè уште се) робусни, богати со одлики, а следствено и сложени и скапи. Сите овие им отежнуваа на помалите компании да спроведат маркетинг автоматизација. Дури и ако мал бизнис може да си дозволи софтвер за маркетинг автоматизација, тие тешко можат да извлечат вистинска вредност од него. Ова