Разбирање на алгоритмот за рангирање на новости во Фејсбук

Да се ​​добие видливост на вашата марка во вестите на вашата целна публика е крајното достигнување за социјалните маркетери. Ова е една од најважните, и често неостварливи цели во социјалната стратегија на брендот. Може да биде особено тешко на Фејсбук, платформа која има елабориран и постојано развиен алгоритам дизајниран да им служи на публиката на најрелевантната содржина. EdgeRank беше името што му беше дадено на алгоритмот за вести на Фејсбук пред неколку години и покрај тоа