Облак за маркетинг: Како да креирате автоматизација во студиото за автоматизација за да увезете SMS контакти во MobileConnect

Нашата фирма неодамна го имплементираше Salesforce Marketing Cloud за клиент кој имаше околу десетина интеграции кои имаа сложени трансформации и комуникациски правила. Во основата беше основата на Shopify Plus со претплати за надополнување, популарно и флексибилно решение за понуди за е-трговија базирани на претплата. Компанијата има иновативна имплементација на мобилни пораки каде што клиентите можеа да ги приспособат своите претплати преку текстуална порака (SMS) и требаше да ги префрлат своите мобилни контакти на MobileConnect. Документацијата за